Reference

Popis Parametry
Objekt původně sloužil jako sídlo firmy. Přestavbou a revitalizací celého objektu vznikly 4 bytové jednotky. Proběhlo zateplení střechy, fasády, výměna oken a dveří.
Datum realizace: 2020
Zadavatel: Soukromý investor
Popis Parametry
Na stávajícím nezatepleném bytovém domě s plochou střechou o třech podlažích byly postaveny dva mezonetové byty a proběhla kompletní revitalizace bytového domu.
Datum realizace: 2011-2012
Zadavatel: soukromý investor
Popis Parametry
Byt v původním stavu byl kompletně zrekonstruován včetně rozvodů. Došlo k úpravě dispozic, podhledy ze sádrokartonu byly doplněny vestavnými Led světly. Podlaha bytu je vinylová, v koupelně a vstupu byla položena dlažba.
Datum realizace: 2019
Zadavatel: Soukromý investor
Popis Parametry
Park po své revitalizaci slouží jako místo oddychu občanům bydlícím v okolí. Byly vykáceny některé dřeviny a vysazeny nové, proběhly terénní a sadové úpravy, realizovány nové chodníky a dodán nový mobiliář. Pro děti byly osazeny herní prvky, trampolína a posezení.
Datum realizace: 2018
Zadavatel: Město Otrokovice
Popis Parametry
Proběhla revitalizace parku před hlavním vstupem do Střední odborné školy Josefa Sousedíka ve Vsetíně. Park po své revitalizaci slouží jako malé náměstí, které je studenty využíváno k vzájemnému setkávání, čekání na začátek vyučování či k odpočinku v poledních přestávkách. Jako místo oddychu slouží také občanům bydlícím v okolí. Byly vykáceny některé dřeviny a vysazeny nové, proběhly terénní a sadové úpravy, realizovány nové chodníky, betonové plochy a dodán nový mobiliář. Park je osvětlen osmi novými svítidly a vznikl zde nový vodní prvek. Postaveno bylo malé zastřešené pódium, které je využíváno pro prezentaci činnosti školy.
Datum realizace: 2018
Zadavatel: Zlínský kraj
Popis Parametry
Kompletní rekonstrukce vnitřních prostor kina a venkovní fasády. Opraveny prostory sálu, zázemí a wc. Dodávka plátna, podia a sedaček.
Datum realizace: 2014
Zadavatel: Město Napajedla
Popis Parametry
Realizace betonového komunikace
Datum realizace: 2014
Zadavatel: TOMA, a.s.
Popis Parametry
Původní most byl odstraněn a vystavěn nový. Realizace včetně protierozních úprav a vedlejší příjezdové cesty k mostu.
Datum realizace: 2014
Zadavatel: Obec Březolupy
Popis Parametry
Výstavba celkem 13kusů limnigrafických stanic.
Datum realizace: 2015
Zadavatel: Povodí Moravy
Popis Parametry
Realizace bufetu na hřišti v Otrokovicích. Dovedení nových inženýrských sítí pro bufet. Úpravy terénů a finální zámkové dlažby. Konstrukce bufetu je dřevostavba, zateplena a opláštěna palubkama.
Datum realizace: 2017
Zadavatel: Město Otrokovice
Popis Parametry
Rekonstrukce schodů vedoucích k hradu Brumov. Schody betonové, obloženy žulou, nové zábradlí. Ze žulových kostek realizována stezka u hradu.
Datum realizace: 2015
Zadavatel: Město Brumov
Popis Parametry
Výstavba bikeparku na volné ploše, přijezdová komunikace do kempu a parku, most, odpočinková zóna, lezecká stěna.
Datum realizace: 2015
Zadavatel: Ostrožská nová Ves
Popis Parametry
Stávající dosluhující sběrný dvůr byl zcela rozebrán. Proběhla výstavba nových inženýrských sítí, betonáže všech ploch. Nově se celý areál oplotil a kolem plotu proběhly terénní úpravy a výsadba tůjí.
Datum realizace: 2020
Zadavatel: Statutární město Zlín