Reference

Bytový dům Kudlov

Popis Parametry
Objekt původně sloužil jako sídlo firmy. Přestavbou a revitalizací celého objektu vznikly 4 bytové jednotky. Proběhlo zateplení střechy, fasády, výměna oken a dveří.
Datum realizace: 2020
Zadavatel: Soukromý investor

Bytový Dům Luhačovice

Popis Parametry
Na stávajícím nezatepleném bytovém domě s plochou střechou o třech podlažích byly postaveny dva mezonetové byty a proběhla kompletní revitalizace bytového domu.
Datum realizace: 2011-2012
Zadavatel: soukromý investor

Rekonstrukce bytu ve Zlíně

Popis Parametry
Byt v původním stavu byl kompletně zrekonstruován včetně rozvodů. Došlo k úpravě dispozic, podhledy ze sádrokartonu byly doplněny vestavnými Led světly. Podlaha bytu je vinylová, v koupelně a vstupu byla položena dlažba.
Datum realizace: 2019
Zadavatel: Soukromý investor

Park u Papučárny

Popis Parametry
Park po své revitalizaci slouží jako místo oddychu občanům bydlícím v okolí. Byly vykáceny některé dřeviny a vysazeny nové, proběhly terénní a sadové úpravy, realizovány nové chodníky a dodán nový mobiliář. Pro děti byly osazeny herní prvky, trampolína a posezení.
Datum realizace: 2018
Zadavatel: Město Otrokovice

SOŠ Sousedíkova Vsetín

Popis Parametry
Proběhla revitalizace parku před hlavním vstupem do Střední odborné školy Josefa Sousedíka ve Vsetíně. Park po své revitalizaci slouží jako malé náměstí, které je studenty využíváno k vzájemnému setkávání, čekání na začátek vyučování či k odpočinku v poledních přestávkách. Jako místo oddychu slouží také občanům bydlícím v okolí. Byly vykáceny některé dřeviny a vysazeny nové, proběhly terénní a sadové úpravy, realizovány nové chodníky, betonové plochy a dodán nový mobiliář. Park je osvětlen osmi novými svítidly a vznikl zde nový vodní prvek. Postaveno bylo malé zastřešené pódium, které je využíváno pro prezentaci činnosti školy.
Datum realizace: 2018
Zadavatel: Zlínský kraj

Kino Napajedla

Popis Parametry
Kompletní rekonstrukce vnitřních prostor kina a venkovní fasády. Opraveny prostory sálu, zázemí a wc. Dodávka plátna, podia a sedaček.
Datum realizace: 2014
Zadavatel: Město Napajedla

Toma Otrokovice

Popis Parametry
Realizace betonového komunikace
Datum realizace: 2014
Zadavatel: TOMA, a.s.

Most Březolupy

Popis Parametry
Původní most byl odstraněn a vystavěn nový. Realizace včetně protierozních úprav a vedlejší příjezdové cesty k mostu.
Datum realizace: 2014
Zadavatel: Obec Březolupy

Polichno

Popis Parametry
Výstavba celkem 13kusů limnigrafických stanic.
Datum realizace: 2015
Zadavatel: Povodí Moravy

Bufet Otrokovice

Popis Parametry
Realizace bufetu na hřišti v Otrokovicích. Dovedení nových inženýrských sítí pro bufet. Úpravy terénů a finální zámkové dlažby. Konstrukce bufetu je dřevostavba, zateplena a opláštěna palubkama.
Datum realizace: 2017
Zadavatel: Město Otrokovice

Schody Brumov

Popis Parametry
Rekonstrukce schodů vedoucích k hradu Brumov. Schody betonové, obloženy žulou, nové zábradlí. Ze žulových kostek realizována stezka u hradu.
Datum realizace: 2015
Zadavatel: Město Brumov

BikePark Ostrožská

Popis Parametry
Výstavba bikeparku na volné ploše, přijezdová komunikace do kempu a parku, most, odpočinková zóna, lezecká stěna.
Datum realizace: 2015
Zadavatel: Ostrožská nová Ves

Sběrný dvůr Zálešná

Popis Parametry
Stávající dosluhující sběrný dvůr byl zcela rozebrán. Proběhla výstavba nových inženýrských sítí, betonáže všech ploch. Nově se celý areál oplotil a kolem plotu proběhly terénní úpravy a výsadba tůjí.
Datum realizace: 2020
Zadavatel: Statutární město Zlín